moodle.ff.cuni.cz

Předměty společného základu a společné výuky bakalářského studia FF UK

Úvod do filozofie

Garant kurzu: Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D.Mgr. Ondřej Švec, Ph.D., Mgr. Dita Válová, Ph.D.

Úvod do lingvistiky

Garant kurzu: Mgr. Magdalena Zíková, Ph.D.

Úvod do literární vědy

Garant kurzu: doc. PhDr. Jan Wiendl, CSc.

Úvod do histografie

Garant kurzu: PhDr. Kamil Činátl, Ph.D.

Úvod do metod sociálních věd

Garant kurzu: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.

Úvod do terénní výzkum

Garant kurzu: Mgr. Petra Lupták Burzová, Ph.D.

Úvod do korpusové lingvistiky

Garant kurzu: doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.

Úvod do korpusové lingvistiky

Garant kurzu: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.

 Big Books

Garant kurzu: doc. PhDr. Vojtěch Kolman, Ph.D.,  Mgr. Dita Válová, Ph.D.

Proseminář akademické práce

Garant kurzu: PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D.

Cizí jazyk II Akademické čtení /Receptivní dovednosti pro akademické čtení

Garant kurzu: PhDr. Libuše Drnková

Mezinárodní certifikát UNIcert

Garant kurzu: PhDr. Libuše Drnková

Garant Academic writting I

Garant kurzu: Mgr. Michaela Konárková

Garant Academic writting II

Garant kurzu: PhDr. Kamil Činátl, Ph.D.

Předměty v angličtině

Garant kurzu: Lipková a spol