• Dvousemestrální seminář věnovaný nejdůležitějším tématům a osobnostem dějepisectví věnujícího se Latinské Americe, jak z prostředí amerického (včetně USA), tak evropského. Podmínkou účasti je schopnost porozumět textu ve španělském a anglickém jazyce; studentům iberoamerikanistického kurzu z nehistorických oborů je doporučeno předchozí absolvování kurzu „Historický seminář (metody historikovy práce)“.


  • Uzavřený seminář, který má umožnit doktorandům Střediska ibero-amerických studií seznámit se navzájem s postupem práce na disertacích a dát jim prostor pro diskusi nad dílčími problémy a metodami jejich výzkumu.

  • Semestrální seminář pro studenty iberoamerikanistiky kteří postrádají systematickou dějepisnou průpravu a zamýšlejí vypracovat diplomovou práci plně nebo částečně věnovanou historickým problémům.  • Doprovodný seminář k přednášce Dějiny USA na Západočeské univerzitě v Plzni.


  • Doprovodný seminář k přednášce "Dějiny Latinské Ameriky I - Conquista". Seminář se soustředí na rozbor nejdůležitějších pramenů.
  • Seminář, který rozšířuje přednášky Nativní kultury Latinské Ameriky zejména prostřednictvím přednášek specialistů ke konkrétním tématům.