• Transdisciplinární seminář pro doktorandy všech kateder FFUK, seznamující se závažnými texty a myšlenkovými směry 2. poloviny 20. století.