Čapek, J., Ritter, M.: Vnímání a pohyb (Merleau-Ponty a Patočka)
(vapmp)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu