Dějiny čínské literatury II
(ATJ100119)

 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Přednáška seznamuje s hlavními směry vývoje čínské literatury konce devatenáctého a první poloviny dvacátého století. Výklad se zaměřuje na přípravnou fázi vzniku moderní literatury, na proměny chápání literatury na přelomu století a na významná literární hnutí, skupiny a společnosti první poloviny 20.století. Součástí přednášky je základní informace o vývoji jednotlivých žánrů a představení literárního díla významných autorů. Studentům je průběžně předkládána k samostudiu sekundární literatura k dílčím problémům dějin moderní literatury. Předpokladem složení atestace je rovněž znalost vybraných literárních děl v překladech.

Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu