Psaní a redigování odborného textu
(PAROT)

Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.