Neživotnost liberální demokracie podle Schmitta
(S1)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Carla Schmitt jako myslitel krize liberální demokracie

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu