Četba čínského klasického románu
(ATJ500070)

 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Kurs je úvodem do četby a interpretace narativních žánrů čínské literatury. Těžiště spočívá v četbě ukázek z románů doby Ming a Čching a v rozvoji schopností samostatně číst narativní literaturu v tradiční baihua. Pro lepší pochopení specifických rysů jazyka a narativních postupů čínských romanopisců jsou do kursu zahrnuty také ukázky ze starší literatury, které ovlivnily podobu čínského románu, případně představují alternativní verzi narativní prózy. Studenti jsou rovněž seznamováni s vybranými pasážemi z dobových komentářů k jednotlivým románům. Jedním z cílů kurzu je konkretizace znalostí z obecných dějin čínské literatury a zároveň upevnění znalosti čínského jazyka prostřednictvím četby originálů. Nedílnou součástí kurzu je průběžná četba relevantní odborné literatury, která rozebírá literárně historické souvislosti jednotlivých ukázek a zároveň poskytuje představu o přínosu českých badatelů k tématu v mezinárodních souvislostech.

Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu