JAP_Mgr_Kapitoly z japonského myšlení - seminář (B)
(Jap mysleni)

 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu


Seminář navazuje na přednáškový cyklus Kapitoly z japonského myšlení (B). Obsahově se zaměřuje především na četbu primárních pramenů k modernímu a soudobému myšlení. Základním textem je kniha japonského filozofa Marujamy Masaa Japonské myšlení (1961) {丸山真男『日本の思想』岩波書店、1961年}. Posluchači si dopředu přečtou zadané texty a připraví si podklady pro diskuzi.
Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu