Dějiny tylovské recepce
(DTR)

Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.