Latina na scéně I.
(LNS1)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu


První část kurzu uvede posluchače do problematiky latinského jazyka na antické divadelní scéně. Díky četbě souvislých textů od samého začátku kurzu se posluchači naučí mnohé z antických reálií, které jim pomohou hlouběji proniknout do textů antických dramat.Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu