Moderní texty II
(ATJ100017)

 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Kurz četby neupravovaných literárních, publicistických a populárně-naučných textů v moderní čínštině. Podmínkou zápisu je absolvování kurzu Moderní texty I. Kurz rozvíjí čtenářské návyky získané v kurzu Moderní texty I, klade však větší důraz na četbu rozsáhlejších textů, případně textů v nezjednodušených znacích.

Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu