Machiavelliho sestry
(UPOL25)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Čo je feministická politická teória? Má slúžiť feministickému alebo ženskému hnutiu na objasňovanie jeho zápasov alebo sa má zaoberať kritikou a prepisovaním kánonu politickej filozofie či teórie? Ako to, že niektoré zjavné politické filozofky (napr. Mary Wollstonecraft) sa nestali súčasťou dejín disciplíny a čo to spätne znamená pre disciplínu samotnú?

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu