Seminář neklasických logik
(SemNekLog)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Referativní seminář zabývající se tématy z následujících okruhů: logika otázek, epistemické logiky, logiky pro multiagentní systémy, dynamické logiky, složitostní aspekty modálních logik. Seminář moderuje Marta Bílková.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu