Teorie kategorií z pohledu logiky
(TKL)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Kategorie, teorie kategorií, dualita, konstrukce kategorií, příklady. Iso, epi a mono šipky. Iniciální a terminální objekt, ekvalisátor a koekvalisátor, součin a suma, pullback a pushout, limity a kolimity. Úplnost a koúplnost, charakterizace. Funktory, ...

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu