Aritmetika a algoritmy
(AAA)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

1/1 Zk nebo Z
Koná se zpravidla obrok v letním semestru.

Výběrová přednáška nevyžadující předběžné znalosti; témata: dělitelnost, nesoudělnost a prvočísla, počítání modulo, grupy a okruhy, kryptografická metoda RSA, primitivní kořeny prvočísel a Prattův kalkulus pro dokazování prvočísel

Tento kurz je otevřen i pro hosty