Nationalisierung, Transnationalisierung, Europäisierung. Die Suche nach Identitäten in Mitteleuropa 1848-1938/39
(AHSV00142/143)

 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Kurz pojednává o vývoji národních a kolektivních identit ve střední Evropě v období 1848-1938/39.

Tento výstup vznikl za podpory Univerzity Karlovy v Praze, Filozofické fakulty z prostředků specifického výzkumu na rok 2008, číslo projektu GRANTY/2008/544.

Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu