Paměť a místa paměti v českých novověkých dějinách: práce s texty
(AHSV00154/155)

 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Obsahem kurzu bude četba a interpretace vybraných textů z oblasti vzpomínání a paměti.

Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu