Komparativní dějiny Evropy
(KDE001)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Cílem kurzu je přiblížit studentům postupy, jimiž si ujasňujeme osobitost historických jevů a procesů a zároveň usilujeme o jejich zařazení do obecných souvislostí. Přednášky kombinují úvahy nad teoretickými koncepty komparativních postupů (M. Weber, M. Bloch, J. Kocka, H. Kaelble, M. Hroch aj.) s komparativními analýzami klíčových procesů na cestě evropských zemí od tradiční feudální společnosti ke společnosti moderní. Program bude konkretizován při první schůzce.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu