Kultura a společnost v novověké Evropě 1
(KSN001)

 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu


Dvousemestrální kurz pro specializaci obecné a komparativní dějiny, lze zapsat jednotlivě jako SP.

Jaké kulturní hodnoty či statky jsou evropským společnostem blízké či společné? Je možné formulovat představu o sdíleném „kulturním zavazadle“ pro obyvatele novověké Evropy? Mohou na tyto otázky odpovídat kulturně-historická bádání? Kurs nabízí možné odpovědi, možné přístupy k těmto problémům. Představuje podstatné fenomény evropské kultury optikou studia kolektivních identit. Představuje je jako badatelský problém v kontextu utváření moderní společnosti.

Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu