Diplomní a bakalářský seminář
(DBS)

Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.