Janoušek, H. - Novotný, K. - Urban, P. Vědomí a intencionalita: V. logické zkoumání
(VaI)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu