Dějiny vědy: formování novodobé vědy – vybrané kapitoly (2. pol. 16. - 1. pol. 19. století)
(DV)

 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.

Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu