Karfík, F.: Giordano Bruno, O příčině a jednu (Della causa, principio et uno)
(GiBr)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu