Adámek, P. - Petříček, M.: Kirkegaard - Nemoc k smrti a Pojem úzkosti
(MkSaPú)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu