Dějiny politické filosofie (ZS)
(PT002)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Výklad legitimizace politické moci v hlavním proudu západní politické filozofie od antiky po současnost  zaměřený na historii pojmů svobody, práv a spravedlnosti.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu