Základní problémy studia novodobých dějin 19. a 20. století
(ZPS19)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty

Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.

Tento kurz je otevřen i pro hosty