Základní otázky politické teorie
(upola)

 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Cílem kurzu je poskytnout úvod do základních pojmů politické teorie.

Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu