Kolman, V. - Kvasz, L.: Implicitní a explicitní
(ImAex)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Pokročilý kurz z analytické filosofie obecně zaměřený na Brandomův a Sellarsův inferencialismus a americkou tradici tzv. normativního pragmatismu.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu