Národy a nacionalismus
(NAR)

 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu


Atest z kurzu Národy a nacionalizmus bude udělován na základě testu, který bude založen na četbě povinné literatury. Na tomhle moodlu naleznete zpřístupněné 3 texty: Hrochova čítanka Pohledy na národ a nacionalizmus, monografie Anthony D. Smithe Nationalism and Modernism a článek Juana Linze Budování státu a budování národa. Ostatní literatura, tj, Gellnerův text Národy a nacionalizmus, a nejnovější Hrochovu práci Národy nejsou dílem náhody je běžně přístupná v knihovnách. Hezké čtení!

Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu