Úvod do studia historie (ZS-LS)
(UDS-ZS-LS)

 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu


Úvodní seminář pro studenty historie kombinovaný s cvičením soustředěný na  základní řemeslné dovednosti a metody vědecké práce.Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu