Rawlsovo Právo Národů
(liberalismus)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu


V rámci ruzných prístupu a škol politické filozofie v soucasné dobe, ci už se jedná o „tržních“
nebo „právních“ liberálu, komunitaristu, multikulturalistu, feministu/tek, nebo kritických
teoretiku, se problematika normativní teorie pro medzinárodní sféru nalézá tak trochu mimo
zájmu. Jednou s výjimek je dílo klícového liberálního myslitele 20. století Johna Rawlse
Právo národu, které následne vyvolalo znacný zájem a reakce.
Cílem kurzu je predstavit, na základe ctení vybraných kapitol, koncept a obhajobu
Práva národu, poukázat na její (kantovské) zdroje, a její aplikace v praxi mezinárodní politiky
prelomu 20. a 21. století.
Následne bude tahle koncepce konfrontována jednak se svými kritiky z prostredí
politické filosofie a teorie mezinárodních vztahu – (napr. neorealisté, obhájci kosmpolitních
práv individua, feminismu, ale taky napr. funkcionalismu) ale taky bude srovnána
s predstavami škol, které nekteré prvky s Rawlsovou vizí naopak sdílejí (Hedley Bull
a Anglická škola, Nicholas Onuf, Raymond Aron)

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu