Současná Korea
(AKO100059)

 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Přednáškový cyklus je zaměřen na společenské, ekonomické, politické a kulturní reálie Korejské republiky i KLDR. Výuka probíhá formou přednášek odborníků na jednotlivá aktuální témata, které tvoří uzavřené celky. Cílem přednášky je poskytnout posluchačům komplexní přehled o otázkách týkajících se současného vývoje v obou Korejích a zároveň poskytnout detailní analýzu vybraných společenských struktur a jevů v podání předních českých i zahraničních odborníků.

Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu