Starší česká scénografie
(SCS)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

První část dvousemestrálního cyklu bude věnována kořenům a počátkům české scénografie, a to až do první poloviny 19. století. Přednášky zasadí počátky české scénografie do evropského kontextu výtvarného i technického vývoje. V průběhu kurzu se posluchači seznámí se základní terminologií a osobnostmi, které utvářely jevištní výtvarnictví na našem území, druhy jevištní mašinérie i rozličnými prostory, ve kterých divadelní aktivity probíhaly, ale zejména s celkovým vývojem scénografie u nás od barokní iluzivní scénografie až po typovou dekoraci 19. století.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu