České obrozenecké drama (a divadlo)
(CODaD)

Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.