Korupce v ČR
(Korupce v ČR)


Kurz se zaměřuje na představení korupce jako společenského fenoménu, na
formy jejího projevu a na způsoby jejího poznávání a zkoumání. Zvláštní
pozornost je věnována institucionálním předpokladům pro šíření či naopak
potlačování a omezování korupce. V této souvislosti je diskutován
právní řád a jeho tvorba, transparentnost a odpovědnost moci zákonodárné
i výkonné, justice a orgány činné v trestním řízení, podnikatelská
sféra, média i občanská společnost. Kurz je doplněn rozborem vybraných
korupčních kauz s cílem vyvodit z nich závěry pro realizaci
protikorupční politiky.