CENTRUM A PERIFERIE-1
(CaP1)

 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu


Kurz se soustřeďuje na
interpretaci procesu modernizace a vztahu centra a periférie v moderních
evropských dějinách.Tvoří součást bakalářského studijního programu Historie - Evropská studia.

Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu