Kapitoly z dějin baletu - Jak se dívat na balet
(KZDB)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu


Přednáškový kurz Kapitoly z dějin baletu - Jak se dívat na balet seznamuje studenty se základními etapami vývoje baletu od baroka až po 20. století. Z oblasti taneční teorie se zabývá rozborem tanečních děl, problematikou tanečních notací a principy klasické taneční techniky. Je realizován formou tematicky zaměřených přednáškových bloků s využitím filmových a obrazových materiálů. Součástí kurzu je návštěva představení Giselle a Oněgin a diskuze s tanečníky ze Státní opery a Národního divadla v Praze.

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu