Krize v politickém myšlení
(Krize)

 Tento kurz je otevřen i pro hosty
 Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu

Odkaz na krizi a "krizovost" v politickém ale i sociálně vědním diskurzu je velice běžné, a často hraje zásadní roli při projednávaní, získávání podpory a schvalování té které politiky, resp. při ustavování té které politické instituce – a to na různých úrovních (mezistátní, nadstátní, vnitrostátní) a v různých sektorech (ekonomický, environmentální, vojenský, kulturní). Odkaz na problém státního zadlužení ("Řecká cesta") a jeho důsledky pro parlamentní volby 2010 v ČR je jenom jedním z mnoha příkladů. Během kurzu budou postupně čteny a vykládány jednak "dějiny pojmu" krize (s odkazem na dílo Reinharta Kosselecka), různá uchopení společenské krize na přelomu 18.-19. století a v první polovině 20. století. Následně bude diskutována analýza krize politické sféry jako jádra krize společnosti, jak ji nacházíme v textech Maxe Webera, Carla Schmitta ale i Hanse Morgenthaua, a koncept politizace/sekuritizace jako řečového aktu (de Wilde).

Tento kurz je otevřen i pro hosty  Tento kurz vyžaduje klíč k zápisu