Uvedení do literární teorie
(UDLT)

Napište stručný a zajímavý odstavec, o čem pojednává tento kurz.